Letalstvo

Stična je znamenit kraj in v njeni zgodovini se je zgodilo marsikaj. Človek zlepa ni presenečen, ko privre na dan kaka nova zgodba iz njene preteklosti. A kakega pomena v letalstvu ji res ne bi nihče prisodil, še manj, da je letalstvo kako vplivalo nanjo. Kdor razmišlja tako, se moti. Stični je svoj pečat vtisnilo tudi letalstvo z naslednjimi zgodbami:

Jadralna skupina Stična

Kristina Gorišek, prva motorna pilotka na Balkanu

Letalski napad 1945

Letalski miting v Stični

Zasilni pristanek v Gorenji vasi