Gledališka dejavnost po drugi svetovni vojni do ustanovitve KUD

Že v prvem povojnem letu, 2. oktobra 1945 so v Gasilski četi Stična ustanovili prosvetno-kulturni odbor. Vanj so sprejeli tudi ženske, ki so tako postale prve gasilke. To so sporočili vodstvu gasilske organizacije Slovenije in zaprosili, da bi tudi gasilke imele volilno pravico. Ta jim je bila odobrena 20. januarja 1946.

Opat stiškega samostana dr. Avguštin Kostelec se je odzval prošnji gasilcev in jim dal samostansko dvorano z odrom v last. Ker je dvorana potrebovala popolno obnovo, je vodstvo gasilske čete zaprosilo vse svoje člane, da vsak po svojih močeh pomaga pri obnovi. Prosvetno kulturni odbor pa je sklenil čim prej pripraviti prvo igro, da bi z njo zbrali nekaj sredstev za obnovo. Da bi dvorano in oder vsaj zasilno usposobili in bi jo lahko zaigrali, je blagajnik Jože Mestnik posodil 1000 dinarjev, saj je bila blagajna prazna.

zap_pgd
Izsek zapisnika s prve seje prosvetnega kulturnega odbora PGD Stična, 2. oktobra 1945

Z igrami so res pohiteli, saj so do konca leta pripravili kar dve. Izkupiček pa je bil kljub velikemu obisku skromen, saj so bile vstopnice zelo poceni, blagajniška knjiga pa izkazuje tudi velike stroške v povezavi z igro – verjetno za usposobitev odra. Z delom so nadaljevali še v leto 1946, ko so z Veroniko Deseniško želi velik uspeh.

Gledališke skupine v tem obdobju

Povojni čas je bil težak in ni čudno, da je prihajalo tudi do nesporazumov ter prišlo celo do začasnega razkola. Na posestvu Marof je začela delovati gimnazija in ustanovili so drugo igralsko skupino. Delo v prvi je za nekaj časa zamrlo, a ne povsem prenehalo. Za gledališko dejavnost zadolženi odbor pri Gasilski četi Stična je po razkolu razširil svoje pristojnosti in se preimenoval v Sanitetno kulturno prosvetni odsek ter leta 1948 pripravil novo igro Milijon težav.

Zaradi tega živahnega dogajanja ne vemo točno, pod čigavim okriljem so bile uprizorjene posamezne igre v tem obdobju, a bolj kot to je pomembno, da so Stičani igrali in so se igre vrstile. 

Je imela pa Stična ves čas tudi kovnico novih igralcev – šolo. Tam so igre režirale in otroke pripravljale za nastop seveda učiteljice. Pričevanja o nekaterih so se nam ohranila.

Od ustanovitve gimnazije v Stični so tudi gimnazijci vsako leto pripravili igro, saj je bil izkupiček od vstopnic dobrodošel pri zbiranju sredstev za maturitetni izlet.

 

Uprizorjene igre  

Razvalina življenja
Fran Saleški Finžgar

 

Igrali so jo 14. oktobra 1945. Poželi so velik uspeh in so jo morali 21. oktobra ponoviti v Stični, 18. novembra pa še v Dobrepolju.


Micki je treba moža
Vinko Korže

Igrali so jo 26. decembra 1945. Tudi ta igra je doživela ponovitev v Stični in v Dobrepolju.


Skapinove zvijače
Moliere

O uprizoritvi te igre sicer obstaja informacija, a ne vemo točno kdaj in kdo jo je uprizoril. Pač pa nas je dosegla informacija, da je v njej igral Lojze Pajk – Andrejčkov.


Ljubezen ne pozna meja
Julči Jerlah Zupančič

nace
Prva vrsta: s harmoniko Franc Miglič – Hadnikov, ostali neprepoznani. Druga vrsta: četrti z leve Nace Lesjak, Julči Jerlah, Peter Kastelec, Karolina Meglič, Ivan Zupančič, ostali v tej vrsti neprepoznani. Tretja vrsta: drugi z desne Rudl Grden, ostali neprepoznani.

Krivoprisežnik
Ludwig Anzengruber
Ljudska igra s petjem v treh dejanjih
Igrali so jo 30. junija 1946.

krivopriseznik
Prva vrsta: Stane Hrast, Mara Podobnik, Julči Jerlah, nn, Čoževa z Dobrave, Milan Lampret, ? Ilovar(obrščak). Druga vrsta: Ivan Zupančič, Tone Omahen – Nograški, Mici Hauptman, Tone Mestnik, Drago Groznik, Ida janežič – Purova, Tone Kamnikar, Alojz Pajk-Andrejčkov. Tretja vrsta: Angela Lampret, Malnarčkova Mici, Draga Ceglar, Anica Medved-Janezova,Ignac Janežič, Draga Lesjak – Žerinova, Mici Zupančič – Lipetova, Minka Kavšek-Snežeška.

.


Veronika Deseniška
Josip Jurčič
Režirale so učiteljice Bronislava Jelnikar, Anka Zevnik in Marta Ambrožič.
Uprizorili so jo leta 1946 v Stični.

veronika_1
Čepijo: režiserka Bronislava Jelnikar, Tone Zaletel, Alojz Ceglar, Marica Podobnik, Milan Lampret ml. (iz srednjega mlina), režiserka Anka Zevnik. Stojijo v drugi vrsti: Ana Medved, Ivan Zupančič, Zora Medved, Alojz Mestnik st. (za Zoro Medved), Tone Omahen – Nograški, Tone Kamnikar, Micka Zupančič. Stojijo zadaj: Milan Medved – Mandkov, Sekačev Slavc, Henrik Muzga ml., Stane Hrast – Lavretov

Milijon težav
Valentin Petrovič
Igrali so jo leta 1948.


Draga Ruth
Norman Krasna
Romantična komedija v treh dejanjih
Igro so uprizorili leta 1950.

draga-ruth_1950
V prvi vrsti čepijo: Marica Medved, Ivan Genorio, Tončka Ceglar, Ana Hauptman, nn, Milena Genorio. V drugi vrsti stojijo: ToneKuster, Milka Fidanova (inspicient), Ivan Demčev, Lojzka Žitnik, Frenk Lampret-Sredimalnar

Vsebina: Zgodba se dogaja med vojno v Ameriki. Bančna uradnica Ruth je zaročena s svojim kolegom in pripravljata se na poroko. Ruthina šestnajstletna sestra Miriam je članica lige za ameriške vojake. Pletejo zanje in jim izdelke pošiljajo v paketih ter prilagajo spodbudna pisemca. Miriam zato, da bi naredila vtis odrasle ženske, v tak paket priloži sestrino sliko in mu piše v njenem imenu. To seveda povzroči zaplet, zaradi katerega se Ruth nazadnje poroči s tem vojakom namesto s svojim nekoliko sitnim zaročencem.


Pot do zločina
Miško Kranjec
Drama v treh dejanjih
Uprizorili so jo leta 1952.

Čepijo: Milan Erjavec, Ivan Genorio, Franc Miglič – Hadnikov, Milka Strmole. Stojijo: Tinca Pušl, Tone Kuster,                 Ana Hauptman, Franc-šofer iz mlekarne, Tončka Ceglar, Nace Lesjak, Milena Zupan.

Celjski grofje
Bratko Kreft
Igra v petih dejanjih

Spredaj sedi na tleh: Tone Kamnikar; druga vrsta: Milena Ceglar, Ana Hauptman, Ivan Genorijo, Tinca Hrast- Lavretova, Tončka Smrekar; stojijo: Demčev Tone, Avgust Omahen, Anton Starc-Šimankov, Janez Podobnik, nn
Tončka Smrekar, Ana Hauptman, Tinca Hrast, Milena Ceglar

Gledališka igra Celjski grofje je drama v petih dejanjih. Čeprav je postavljena v čas le treh dni (dan pred sodnim dnem, dan sojenja Veroniki Deseniški in dan po sodbi), iz nje izvemo skorajda vse o tej celjski dinastiji, ki se je povzpela v evropske vrhove plemstva in je v slovenski zgodovini zapustila globoke sledi.


Sveti plamen
William Somerset Maugham
Igra v treh dejanjih
Režiral je Ivan Velišček.
Igrali so jo leta 1954.

sveti_plamen_1954
Sedijo: Ivan Genorio, Milena Genorio, Tinca Pušl?, Janez Podobnik, režiser Ivan Velišček. Stojijo: nn, Tone Kamnikar, Nace Strmole – Demčev, Tončka Ceglar, Veliščkova hči-inšpicijent.

Kam iz zadrege
Franz Streicher
Prevedel Ciril Kosmač
Komedija
Igrali so jo leta 1955.

kam_iz_zadrege_1955
Sedijo: Marjana Strmole-Fidanova, nn, nn, Ivan Genorio, Milena Genorio, Milan Hrast-Lavretov. Stojijo: Nace Strmole – Demčev, nn, Milka Strmole, Milena Zupan, Ivan Strmole-Demčev.

Vsebina: Posestnik in trgovec Dominik si od svoje ukazovalne žene izbori kak dinar za pijačo z lažjo, da ima nezakonsko hčer, kateri pošilja denar. Žena na Dominikovo 50-letnico povabi tudi njegovo nezakonsko hčer – natakarico Fani. Z njo pride tudi njena mati, ki pa na praznovanju resnično prepozna nekdanjega ljubimca in Fanikinega očeta, ki ni nihče drug kot …


Zmešnjava na zmešnjavo
Avtor neznan
Igrali so jo 3. maja 1952. Pravzaprav bi jo morali igrati na praznik 1. maja, a so jo zaradi prostorskih težav morali preložiti. Naslednji dan 4. maja so jo ponovili.


Divji lovec
Fran Saleški Finžgar
Ljudska igra s petjem v štirih dejanjih
Režirala je Anica Primožič.
Uprizorili so jo leta 1952.

divji-lovc_1952
V prvi vrsti sedijo na tleh: Peter Podobnik, Marija Arko por. Oberstar, ? Janežič, neprepoznan harmonikar, Tone Kuster, Lojze Ceglar – Grabnarjev, pastirček France Arko, za njim Vilko Lipušček. V drugi vrsti sedijo: Jože Smrekar – Gabrski, Tone Strmole – Demčev, Mici Zupančič, nn, Nace Strmole – Demčev, Cveta Novak – Peregrinova, nn, Mari Strmole – Fidanova?, Tone Kamnikar. V tretji vrsti stojijo: morda ? Janežič, Tončka Smrekar – Gabrska, še en ? Janežič, Francka Vidmar por. Hribar – Malnarčkova, režiserka Anica Primožič, nn, Janez Podobnik, Franc Strmole – Fidanov.

Vsebina: Kočarski sin Janez in županova hči Majda se rada vidita, a župan svoje hčere ne da kočarju. Zato poskrbi, da Janeza ulovijo in vtaknejo med vojake. Janez uide in skupaj z drugini fanti, ki se skrivajo pred vojščino, živijo v gozdu kot divji lovci. Končni obračun z divjimi lovci se konča tragično, saj umreta Janez in Majda.


V Ljubljano jo dajmo
Josip Ogrinec
Izvirna veseloigra v treh dejanjih
Režiral je Ivan Velišček.
Uprizorili so jo leta 1956.

v_ljubljano_jo_dajmo_1956
Sedijo: Milka Strmole, nn, Milena Genorio, Tone Kuster, Ivan Genorio. Stojijo: Ani Anžlovar, Milan Hrast, Vinko Mak, četrti z leve režiser Ivan Velišček, Nace Strmole-Demčev, Tinca Pušl, Veliščkova hči-insp. 

Vsebina: Vinski trgovec in njegova žena iz manjšega mesta skleneta, da bosta starejšo hčer poslala v uk v Ljubljano zato, da bi tam našla primernega ženina. Seveda, primernega po njunem mnenju, torej bogatega. Toda stvari se ne odvijajo po njunem načrtu, a na koncu so vendarle vsi zadovoljni.


Cigani
Fran Milčinski
Družabna in umetniška satira
Režirala je Anica Primožič.
Igra je bila uprizorjena v Stični leta 1959.

cigani_1
V prvi vrsti na tleh sedijo: Tinca Simončič, Jože Medved, Rudolf Lesjak, Polde Medved, Tončka Mak. Sedijo v drugi vrsti: scenograf Nace Strmole, Janez Omahen, Jure Gorišek, režiserka Anica Primožič, Rozi Zaletel, Miro Zupet, Martina Erjavec, Anica Pušl, Nadica Lavrič. Stojijo v tretji vrsti: Slavko Jeraj, Franc Arko, Lado Erjavec, Franc Pajk, Janez Vrhovec, Vera Omahen, šepetalka Vida Medved, Tone Kovačič.

cigani__2

Igrajo: Franc Pajk, Martina Erjavec, Lado Erjavec.


Teta iz Amerike
Veseloigra v dveh dejanjih
Režirala je Anica Primožič.
Igra je bila v Stični uprizorjena v obdobju med letoma 1952 in 1959, ko je v šoli učila Anica Primožič.

teta-iz-amerike_2
V prvi vrsti sedijo: Zdravko Verčič, Vera Omahen, Janez Omahen, Martina Erjavec, Jure Gorišek, neprepoznana igralka služkinje. V drugi vrsti stojijo: Nace Strmole, Slavko Jeraj, Anica Pušl, Ljubo Verbič, France Skubic, Ivanka Jakoš, Franc Pajk, šepetalka Vida Medved, režiserka Anica Primožič.
teta-iz-amerike_1
Igrajo: Ljubo Verbič, Martina Erjavec, Ivanka Jakoš, Franc Pajk, Vera Omahen, Ivan Omahen, Jure Gorišek, neprepoznana igralka služkinje, Nace Strmole.


Pogospodena butica
Jovan Sterije Popović
Komedija
Režirala je Anica Primožič.
Igra je bila v Stični uprizorjena v obdobju med letoma 1952 in 1959, ko je tu učila Anica Primožič. 

pogospodena_butica1
Glavni vlogi sta igrali Martina Erjavec in Vera Omahen.
pogospodena_butica2
V prvi vrsti sedijo: Ivan Omahen, Martina Erjavec, Vera Omahen, Rudolf Lesjak. V drugi vrsti stojijo: šepetalka Frančiška Erjavec, Franc Arko, Tinca Simončič, Rozi Zaletel, Franc Pajk, Angelca Kastelic in Zdravko Verčič. Zadnja dva nista igrala, ampak pomagala pri organizaciji za igro.

Vsebina: Izdelovalko opank Femo je obsedla želja, da se iz svojega preprostega sveta prebije v imenitno družbo. Pri tem se kar naprej smeši. Na koncu seveda kljub spremenjeni zunanjosti v svojem bistvu ostane to, kar v resnici je.


Vsi moji sinovi
Arthur Miller
Režirala je Anica Primožič
Igro so uprizorili leta 1961.

vsi-moji-sinovi_1
Spredaj Tinca Simončič, Martina Erjavec, Janez Omahen, režiserka Anica Primožič, Vera Omahen, Tinca Simončič zadaj scenograf Nace Strmole, šepetalka Vida Medved, Miro Zupet, Rozi Zaletel, Jure Gorišek, Rudolf Lesjak, Franc Arko.
vsi-moji-sinovi_4
Igrajo: Jure Gorišek, Martina Erjavec, Ivan Omahen

Janko in Metka
Brata Grimm

Režirala in otroke pripravljala je učiteljica Anica Primožič.
Igro so uprizorili leta 1961.

janko_metka
Sedijo: Miha Hauptman, Ivica Arko – zdaj Zupančič, Zvonko Lavrič, Ljubo Skubic, Marija Bregar – Vrbetova, Medo ?, Milka Strmole, Vito Zajc, Janez Zupančič, Jasna Strmole, Alenka Podobnik. Stojijo v drugi vrsti: učiteljica Anica Primožič, Valči Nadrah – zdaj Ravbar, Janez Cerkvenčič, Niko Erjavec, Andreja Lesjak zdaj Lavrič, Marinka Lampret, Nada Jakoš, Alenka Jakoš, Nada Lavrič, Tomo Trpin, Vasja Kos. Stojijo zadaj: Veljko Celarc, Tatjana Erjavec, Pavel Erjavec.

Igra so pripravili pod okriljem šole. Otroci so hodili na vaje ob nedeljah. Učiteljici Anici Primožič sta pomagala še učiteljica Tončka Konic in ravnatelj Ivan Velišček. Tedanja igralka Vači Nadrah, ki je igrala čarovnico, se spominja, da je prav ravnatelj nekako montiral lučko v njeno čarovniško kroglo.


Jurček
Pavel Golia
Kolikor je znano, je tudi to igro režirala in otroke pripravljala učiteljica Anica Primožiču. Uprizorili so jo verjetno kako leto pred igro Janko in Metka.

Kolikor se nekdanji igralci – takrat še otroci spomnijo, jih niso fotografirali in zato fotografija ne obstaja. Je pa spomine nanjo obudila nekdanja igralka v igrici Valči Nadrah, zdaj Ravbar: »Igrala sem Jurčkovo mamo. Čudno, ne spomnim se nobenega od soigralcev. Vem pa, da smo imeli dva petelinčka – vsakega v svoji kletki. Eden je bil seveda čudežni in so ga nepridipravi zamenjali za navadnega. Gledalci so igro spremljali zelo doživeto. Starejši možak, doma je bil nekje nad Stično, je na ves glas kričal in opozarjal Jurčka, da so mu zamenjali petelina. Jurček se je seveda moral delati, da ga ne sliši.

Gledališki list ali kako bi temu lahko rekli smo spisali na roko na liste iz zvezka. Vseboval je osnovne podatke o igri, igralce in druge sodelujoče. To smo potem razdelili bolj imenitnim gledalcem. Tisti, ki so tudi menili o sebi, da bi ga morali dobiti, a ga niso, so bili potem užaljeni.«


Rdeča kapica
Jacob in Wilhelm Grimm
Režirali in otroke pripravljali sta učiteljici Anica Primožič in Milena Kosec.

Na to, skoraj pozabljeno igrico je spomin obudila nekdanja igralka v njej Darinka Podobnik, zdaj Kavšek: »Naš razred je kakšno leto po igri Janko in Metka igral igrico Rdeča kapica. Igrala sem babico, Rudi Meglič pa lovca. Maskiral nas je Jure Gorišek. Kolikor vem, ni nobene slike. Škoda.«


Veselo popoldne s petjem in enodejankama Analfabet in Vse naše
Režirala je Julči Zupančič.
Pevovodja je bil Pavle Žagar.
Pripravili so ga dvakrat: 9. februarja in 23. februarja 1964.

veselo_popoldne


Analfabet
Branislav Nušić
Igrali so: Tone Zaletelj – sluga, Ivan Žagar – načelnik, Lojze Lampret – Niko,
Ivan Genorio – Sveto, Julči Meglič – Mica, Milena Genorio – načelnikova žena.

V tej komediji Nušić obdeluje eno od svojih najbolj priljubljenih tem – oblast. Nastopajo tisti, ki so na oblasti, tisti v neposredni bližini svojih nadrejenih, pa tudi oni drugi daleč od oblasti, celo tisti, ki so proti njej. Vsem tem nastavlja ogledalo.


Vse naše
Branislav Nušić
Igrali so: Janez Podobnik – Jure, Jože Medved – Dolfe, Jože Kastelic – Vencelj, Tone Kamnikar – Jokelj, Vinko Ljubič – orožnik.


Pričarani ženin
Vladimir Novak – Vladonov
Režiral je Avgust Bervar.
Komedija
Igro so uprizorili leta 1966.

pricarani-zenin

Po predstavi, ki je bila združena s koncertom Moškega pevskega zbora Stična, je nastala skupinska fotografija:

Na tleh sedi igralka Jožica Bervar. V prvi vrsti za nepoznanima možema v uniformah sedijo igralci: Julči Meglič – Ilovška, Jure Gorišek – Brezovški, Milena Genorio, režiser Avgust Bervar, Martina Erjavec, Jože Kastelic – Ljubičev, Tinca Pušl, Marija Ljubič – Erjavčeva. V drugi vrsti za dvema nepoznanima možema v uniformah stojijo: (v temni obleki in razoglav) Lojze Ljubič, igralec Janez Podobnik, šepetalka Milka Strmole, igralec Ivan Žagar, godbeniki harmonikar Rudi Miglič – Frenckov, harmonikar Franc Strmole – Fidanov, kitarist Rudi Meglič – Ilovški, igralec Anton Kamnikar, kontrabasist France Meglič – Ilovški.

V tretji vrsti stojijo pevci MPZ v sivih srajcah s kravatami: Ivan Genorio – Birsov s hčerko Tanjo ob sebi in sinom Tomažem pred seboj, Ivan Zupančič – Lipetov, Franc Hauptman, Stane Strmole, zborovodja Pavle Žagar, Alojz Janežič, Peregrin ?, ? Medved, Vinko Ljubič. V četrti vrsti stojijo pevci: Jože Hauptman, Slavko Govekar – Kajclov, Bernard Zupančič – Skobčev, predsednik zbora Miha Kamnikar, Anton Strmole – Fidanov, Franc Ljubič, Milan Lampret, Tone Zaletel, France Meglič. Zadaj levo stojijo še trije v temnejših oblekah, ki niso pevci: nepoznana, France Medved – Špančev, Alojz Mestnik

Vsebina: Zgodba se dogaja na vasi v času gospodarske krize. Čevljarjeva žena Lenka skuša omožiti hčerko Urško z “Amerikancem”, da bi lahko poplačala dolgove zapitega moža Urha in družini omogočila dostojno življenje. Tudi teta Meta bi rada omožila nečaka Tončka, zato se dogovarja s sosedo Nežo, ki ima mlado in lepo hčer Cilko. Toda Cilka si želi bogatega ženina in prosi za pomoč ciganko Rozamundo, ki zna coprati. Ljudje jo razglasijo za noro in pokličejo zdravnika. V vas hkrati prideta Amerikanec in doktor Skaza. Kdo je kdo, ne ve nihče in vse skupaj se začne zapletati.


Zaklad
Režiral je Avgust Bervar.
Igro so uprizorili leta 1967.
Igrali so: Jožica Bervar, Ivan Genorio, Jože Kastelic, Janez Podobnik.


Pogodba
Igro so uprizorili leta 1968.
Igrali so: Ivan Žagar, Milena Genorio, Janez Podobnik, Pepca Strmole, Jože Kastlic, Ivan Genorio.


Dve nevesti
Cvetko Golar
Režiral je Avgust Bervar.
Igro so uprizorili leta 1968.
Igrali so: Ivan Genorio, Martina Erjavec, Milena Genorio, Jožica Strmole, Jože Kastelic, Ivan Žagar, Jure Gorišek, Tone Kamnikar, Micka Ljubič, Janez Podobnik, Tone Zaletel.


Zdravnikov Strežnik
Režiral je Avgust Bervar.
Igro so uprizorili leta 1969.

Igrali so: Jože Medved, Franc Arko, Milan Vrhovec, Nace Lesjak, Ciril Šajn, Janez Podobnik, Tone Zaletel, Tone Mestnik, Jože Mestnik, Janez Gorišek, Lojze Kastelic.

Šepetalka je bila Marija Kastelic.


Mati in sin
Režiral je Avgust Bervar.
Uprizorili so jo leta 1970.

mati_in_sin
Igrajo: spredaj Štefan – Tone Kamnikar, Jera – Jožica Bervar, Mirko – Jože Kastelic, Andrej – Tone Zavodnik; zadaj Jur – Tone Mestnik, Špela – Marija Ljubič, Liza – Milena Cilenšek, organist – Janez Podobnik, Bregar – Tone Zaletel, Francka – Tina Strmole.
mati_in_sin1
Skupinska slika igralcev in drugih ustvarjalcev. Sedijo: Marija Ljubič – Špela, režiser Avgust Bervar, Jožica Bervar – Jera, Jože Kastelic – Mirko, Milena Cilenšek – Liza, Tone Zavodnik – Andrej, šepetalka Marija Kastelic. Stojijo: Tone Kamnikar – Štefan, Kristina Strmole – Francka, Mihaela Kamnikar (prodajala vstopnice), Nuša Strmole Drole (prodajala vstopnice), Tone Mestnik – Jur, Franc Erčulj (harmonikar), Janez Podobnik – organist, Jože Mestnik (redar), Tone Zaletel – Bregar, Lojze Kastelic – Major (redar), Vinko Ljubič (redar).

Predstavo so odigrali sedemkrat: trikrat v Stični, dvakrat v Šentvidu pri Stični, enkrat v Zagradcu in enkrat v Žužemberku.


Detektiv Megla
Jože Kranjc
Režiral je Avgust Bervar.
Igro so uprizorili leta 1970.

Igrali so: Jože Medved, Tone Zavodnik, Marija Ljubič, Ivan Žagar, Tone Zaletel, Jože Kastelic, Tina Strmole, Janez Podobnik, Tone Kamnikar.
Šepetalka je bila Marija Kastelic.
Premieri je sledila še ponovitev. Oboje v Stični.


Vozel
Režiral Avgust Bervar.
Igro so uprizorili leta 1971.

Igrali so: Jože Kastelic, Tina Strmole, Milka Strmole, Janez Ppodobnik, Ani Kamnikar, Tone Zaletel.
Premieri je sledila še ponovitev. Oboje v Stični.


V Ljubljano jo dajmo
Režiral je Avgust Bervar.
Igro so igrali leta 1972.

Igrali so: Milka Strmole, Tina Strmole, Janez Podobnik, Tone Zaletel.
Premieri 12. februarja je sledila ponovitev 13. februarja 1972. Oboje v Stični.
Vsebina: Vinski trgovec in njegova žena iz manjšega mesta skleneta, da bosta starejšo hčer poslala v uk v Ljubljano zato, da bi tam našla primernega ženina. Seveda, primernega po njunem mnenju, torej bogatega. Toda stvari se ne odvijajo po njunem načrtu, a na koncu so vendarle vsi zadovoljni.


Raztrganci
Matej Bor
Režiral je Avgust Bervar ob pomoči Maksa Furjana.
Igro so igrali leta 1972.

raztrganci_1
Igrajo: partizanski zdravnik – Rado Genorio, izdajalec Ferlež – Tone Zaletel, partizan Mihol – Jože Genorio, mlinar v Globokem – Jože Kastelic.
raztrganci_
Skupinska slika igralcev in drugih ustvarjalcev: Milka Strmole, Jože Genorio – partizan Mihol, Mija Kastelic (s šopkom), dr. Milan Lampret (kuka od zadaj), Nuša Strmole, Jožica Mestnik (čisto zadaj), Jože Kastelic – mlinar v Globokem, režiser Avgust Bervar, Tina Strmole, nepoznana (zadaj),Tone Zaletel – izdajalec Ferlež, poklicni igralec ljubljanske Drame Maks Furjan, ki je pomagal režirati (v rjavi obleki s šopkom), Rado Genorio – partizanski zdravnik, Tone Zavodnik, Janez Podobnik. Šepetalka je bila Marija Kastelic. 

Odigrali so tri predstave: v Stična premiero 2. decembra in ponovitev 3. decembra, tretjič pa v Šentvidu pri Stični.


Matajev Matija
Rado Murnik
Režirala sta Avgust Bervar in Maks Furjan.
Igro so igrali leta 1973.

matajev_matija
Igrajo: Telebanovec – Jože Okorn, Mica Kobacajka – Kristina Strmole, otrok – Nevenka Zaletel, Matajev Matija – Jože Genorio, Telebanovec – Janez Podobnik, zadaj berač Andraž Hudopisk – Jože Kastelic.
matajev_matija1
Igrajo: Krajan – Tone Zaletel, Milan – Dušan Kamnikar, Eleonora – Lojzka Janežič, Matajev Matija – Jože Genorio, Špela oz. Beti oz. Elizabeta – Milka Strmole.
matajev_matija2
Igrajo: Krivonog – Tone Zaletel, Telebanovka – Majda Janežič, berač Andraž – Tone Zavodnik, Telebanovka – Milka Strmole, Čenčanova Urša – Jožica Mestnik, Telebanovka – Lojzka Janežič, Telebanovci – Milan Vrhovec, Dušan Kamnikar, Jože Okorn, Mica Kobacajka – Kristina Strmole.

.

matajev_matija3
Pogostitev v samostanski dvorani po zaključni predstavi 4. marca 1973.

Šepetalka je bila Marija Kastelic. Odigrali so dve predstavi v Stični. Fotografije so bile posnete na zaključni predsatvi 4. marca 1973.


Veriga
Fran Saleški Finžgar
Režirala sta Avgust Bervar in Maks Furjan.
Igro so igrali leta 1973.

veriga_
Skupinska slika igralcev in drugih ustvarjalcev. Čepita Stanko Kastelic – Cene, Tomaž Genorio – Janče. Sedijo: rekviziter dr. Milan Lampret, Tone Kamnikar st. – kmet Tomažin, režiser Avgust Bervar, Janez Podobnik – ded Primož, Tone Zaletel – bajtar Drnolec, Rado Genorio – snubač Boltežar. Stojijo: Tina Strmole – Mina, Jože Kastelic – Marko, Milka Strmole – Micka, Dušan Kamnikar – Janez, Marija Omahen – Liza, Jože Genorio – Mejač, Marjan Kavšek – birič, Nuša Strmole – Alena, Janka Leskovec (prodajala vstopnice), šepetalka Marija Kastelic, Majda Janežič (prodajala vstopnice). Fotografija je bila posneta 23. decembra 1973.

Odigrali so pet predstav: tri v Stični, eno na Muljavi in eno v Zagradcu.

Vsebina: Ob sumu, da je sosed sosedu ukradel verigo, se začne zgodba o nevoščljivosti, požrešnosti in trdosrčnosti, ki onesrečuje tri generacije na vasi. Najprej razdre srečo dveh zaljubljencev, potem sledijo vedno novi nesporazumi. Nesmiselnost vsega vaščani dojamejo šele ob dedovi tragični smrti. Ta jih šele spravi.


Dramska skupina Gimnazije Stična

1953/54
Skopuh
Moliere
režija prof. Ana Debevc

1954/55
Kralj na Betajnovi
Ivan Cankar

1955/56
Revizor
Gogolj

Žalujoči ostali
Nušič

1972/73
Matura (igra v treh dejanjih)
Lazslo Fodor
Režirala prof. Cilka Žagar in Avgust Bervar;

1973/74
Srečni dnevi
Puget


Namišljeni zdravnik
Hans Weigel
Režirala sta Avgust Bervar in Maks Furjan.
Igro so uprizorili leta 1974.

Ustvarjalci takoj po predstavi: Tone Zaletel – dr. Hladny, Janez Podobnik, Janka Leskovec – Nellie, Jože Kastelic – Pat, Nuša Strmole – Peggy, Jože Genorio – Harry, režiser Avgust Bervar, Dušan Kamnikar – Frank, Majda Janežič – Mimi, šepetalka Marija Kastelic.

Igrali so sedem predstav: v Stični dve, po eno pa v Ponikvah, v Vidmu, v Šentvidu, v Podtaboru in v Žalni. Fotografija je bila posneta 24. februarja 1974 v Stični.

Vsebina: V bogati družini Mlinarič pričakujejo znamenitega zdravnika, ki naj bi sinu Frenku pregnal duševne motnje. Po pomoti v družino kot psihiatra sprejmejo Harrya, ki pa je v resnici zavarovalniški agent. Spretni Harry se v nastali situaciji hitro znajde in ne le da “ozdravi” sina, temveč rešuje težave vseh stanovalcev hiše.


Pot do zločina
Miško Kranjec
Režirala sta Avgust Bervar in Maks Furjan.
Igrali so v letih 1974 in 1975.

Igrali so: Janez Podobnik, Jože Genorio, Tina Strmole, Milka Strmole, Slavka Potokar, Dušan Kamnikar, Nuša Strmole, Tone Zaletel, Marjan Kavšek, Tanja Genorio. Šepetalka je bila Marija Kastelic.

Igro so uprizorili sedemkrat: dvakrat v Stični in po enkrat v Ponikvah, v Vidmu Dobrepolje, v Šentvidu pri Stični, v Podtaboru in v Žalni.


Peg srček moj
John Hartley Manners
Režirala Avgust Bervar in Maks Furjan.
Igro so uprizorili leta 1975.

Igrali so: Janka Leskovec, Nuša Strmole, Dušan Kamnikar, Jože Genorio, Mihael Glavan, Rado Genorio, Tanja Genorio, Janez Podobnik.
Šepetalka je bila Marija Ljubič.

Predstavo so uprizorili trikrat: dvakrat v Stični in enkrat v Šmarju. Zaradi odhoda Jožeta Genoria k vojakom je v Šmarju njegovo vlogo odigral Tone Zaletel.


Cvetje hvaležno odklanjamo
Norman Barrash in Carroll Moore
Komedija
Režirala sta Mihael Glavan in Maks Furjan.
Igro so uprizorili leta 1976.

 

Igrajo Tone Zaletel, Dušan Kamnikar in Jože Kastelic.

 

Igralski ansambel: sedita: Lojzka Janežič in Dušan Kamnikar. Stojijo: režiser Mihael Glavan, Jože Kastelic, Tanja Genorio, Darja Strmole, šepetalka Anica Kot – Cica, Tone Zaletel, Janez Podobnik, Niko Erjavec.

 

Pogostitev v samostanski dvorani po predstavi.

Predstavo so uprizorili sedemkrat: dvakrat v Stični in po enkrat v Mlačevu, na Ponikvah, v Šmarju, v Zagradcu in na Muljavi. Igrali so v februarju, marcu in aprilu.

Vsebina: Strokovnjak za elektroniko Georg Kimball neopazno posluša telefonski pogovor svojega zdravnika in zavoljo nesporazuma meni, da mu je prisojeno le še nekaj tednov življenja. Preneha ga skrbeti zaradi vsemogočih zbadanj in bolečin. Pač pa ga začne skrbeti, kako bo brez njega živela njegova žena Judy, ki jo zelo ljubi. Seveda se stvari komično zapletejo, nič usodnega se ne zgodi, zato CVETJE HVALEŽNO ODKLANJAMO!


Leta 1977 so uprizorili kar dve igri skupaj in verjetno s tem počastili nek jubilej. Zadolženemu za tiskanje plakatov se je po nesreči zapisalo, da je ta jubilej 200-letnica rojstva Antona Tomaža Linharta, a to ni res, saj je bil Linhart rojen leta 1756. Do danes se je spomin, za kakšen jubilej je v resnici šlo, žal izgubil. Ostal pa je plakat »z napako« kot še posebno dragocen dokument.

Županova Micka
Anton Tomaž Linhart
Režirala sta Mihael Glavan in Maks Furjan.

 

zupanova_micka
Igralski ansambel po predstavi. Sedijo: Janez Podobnik – župan Jaka in Mickin oče, Lojzka Janežič – Micka, Dušan Kamnikar – Anže. Stojijo: šepetalka Anica Kot – Cica, režiser Mihael Glavan, Majda Janežič – Šternfeldovka, Jože Genorio – Tulpenheim, Miloš Genorio – Monhof, Tone Zaletel – Glažek.

Predstave so odigrali dvakrat v Stični, po enkrat na Muljavi, v Zagradcu in Šentvidu pri Stični, kjer so igrali na kulturni dan.


Podlaga zakonske sreče
Jakob Aleševec
Režiral je Mihael Glavan.

Igrali so: Toni Omejec – Slavoljub, Jelka Ljubič – Dragotina, Tanja Genorio – Jerica, Marjan Gorišek – Pelikan, Darja Strmole – Ivana.

 

Nadaljuj z branjem: Od ustanovitve KUD do izgradnje Kulturnega doma…KLIK!

 

theatrepng