Krajevna skupnost

Spletna stran e-stična zbira zanimivosti in posreduje informacije o širšem območju Stične in njene okolice. To je območje Krajevne skupnosti Stična v nižje ležečem svetu in Krajevne skupnosti Metnaj v višje ležečem stiškem zaledju.

 Krajevna skupnost je oblika lokalne samouprave v naselju, v delu naselja ali v skupini naselij. Korenine krajevnih skupnosti segajo daleč v zgodovino, saj v bistvu povzemajo tradicijo vaške samouprave naših dedov. A le povzemajo, saj je krajevna skupnost danes vpeta v občino in ta ji s svojim statutom določa njen status. Kaj pravi statut naše občine Ivančna Gorica o statusu krajevne skupnosti, lahko preberete tukaj.

 

Vsebina:

  

Krajevna skupnost Stična

Sticna.thumb-138x150

Krajevna skupnost Stična je samoupravna enota štirih naselij: Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični. Zajema torej (približno) območje katastrske občine Stična.

 

satelitski posnetek   Satelitski posnetek

 

Uradni sedež ima v stavbi nekdanje občine Stična z naslovom Stična 11, vendar se svet Krajevne skupnosti sestaja v stavbi Kulturnega doma z naslovom Stična 27 b. Sestaja se po potrebi in dogovoru, ob raznih projektih pogosteje, v obdobju med njimi pa redkeje, saj na svojih sestankih razpravljajo in odločajo o aktualnih delih, potrebah, problemih.

 

KSSticna

 

Uradnih ur za stranke nimajo, pač pa je predsednik vedno dosegljiv na svoj mobilni telefon in po elektronski pošti.

Svet Krajevne skupnosti Stična: Člani: Marta Okorn, Tone Mestnik, Jernej Strnad, Anže Kastelic, Mojca Jurečič, Janez Janko Oven, Klemen Ceglar, Marica Kovačič in Jan Skubic. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Klemen Ceglar.

Doslej je svet krajevne skupnosti postoril že marsikaj. Dokončali so kanalizacijo na Viru in delu Stične, uredili razsvetlajvo od Kulturnega doma proti severovzhodu, pešpot od spomenika NOB do samostana, pot od samostana proti šoli (del zemljišča je odstopil samostan) in pločnik pod Gradičkom. Zlasti zadnji je bil za varnost pešcev nujno potreben. V Kulturnem domu so uredili prezračevanje in klimatizacijo ter obnovili notranjost in fasado. Sredstva za fasado so zbrali svetniki sami tako, da so se odpovedali sejninam. S tem bo dvorana v Kulturnem domu poleg dosedanjih dejavnosti lahko sprejela še eno – v njej bodo šolarji lahko imeli športno vzgojo, saj Podružnična šola Stična nima telovadnice.

Krajevna skupnost razpolaga in posluje z nekaj nepremičninami: Kulturnim domom Stična, delom nekdanjega Občinskega doma, ki ga ima v solastništvu s Prostovoljnim gasilskim društvom Stična, ter nekaj zemljišči.

Preberi Statut KS Sticna

Kontakt:
Klemen Ceglar
Gabrje pri Stični 37
1295 Ivančna Gorica

tel. 040 425 497

mail: klemen.ceglar@gmail.com


Krajevna skupnost Metnaj

Simboli.cdr

 

Krajevna skupnost Metnaj je samoupravna enota desetih naselij: Debeče, Dobrava pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina pri Stični, Poljane pri Stični in Pristava nad Stično. Zajema torej (približno) območje katastrske občine Metnaj.

 

KS_metnaj_7000 2

.

Uradni sedež ima v prostorih Gasilskega društva Metnaj z naslovom Metnaj 2. Tam se svet Krajevne skupnosti tudi sestaja in sicer približno enkrat na 2 meseca, pač glede na potrebe. Med poletnimi počitnicami nimajo sestankov. Zapisnike sestankov javno objavljajo na podstrani KS Metnaj spletne strani Občine Ivančna Gorica, povezava: http://www.ivancna-gorica.si/o-ivancni-gorici/krajevne-skupnosti/metnaj/

Uradnih ur za stranke nimajo, pač pa so dostopni prek elektronske pošte, predsednik pa je vedno dosegljiv na svoj mobilni telefon. Imajo tudi dva poštna nabiralnika, ki ju redno praznijo – eden je pri vhodu v Gasilski dom, drugi na križišču z lesenim kozolčkom. Tudi drugi svetniki so za svoje sokrajane dosegljivi prek svojih telefonov.

 

Metnaj

 

V mandatnem obdobju 2019 – 2023 je v Krajevni skupnosti Metnaj predsednik Aleš Janežič iz Mekinj. To funkcijo zdaj opravlja Aleš Pečnik iz Mekinj. Podpredsenik je Primož Kutnar iz Mekinj, tajnica je Barbara Maver z Dobrave, blagajnik Aleš Marn. Sicer pa svetniki prihajajo iz posameznih vasi krajevne skupnosti in so odgovorni za reševanje problematike v svojih vaseh. Poleg omenjenih so to še Aleš Marn in Marcos Juan Rezelj iz Mekinj, Andraž Zorec  iz Metnaja, Franci Berčon z Obolnega, Martin Motoz iz Debeč, Anton Grčman iz Poljan in Boštjan Štepic z Dobrave.

Vasi, ki sestavljajo Krajevno skupnost Metnaj so dokaj oddaljene ena od druge in ležijo na nekoliko višji nadmorski višini v sredogorskem svetu. Zato so problemi, s katerimi se srečujejo krajani in posledično njihovi svetniki zelo značilni: urejanje in odvodnjavanje cest, obrezovanje grmovja ob cestah, zimsko pluženje, pločniki, slab mobilni signal, počasni internet, urejanje avtobusnih postajališč in podobno. Težave s temi rečmi so za njihovo normalno življenje tudi precej bolj usodne kot za prebivalce v dolini. Zato svetu krajevne skupnosti reševanje te problematike pobere veliko časa in energije. V drugem letu mandata so se osredotočili na reševanje pokritosti z mobilnim signalom in ureditev igrišča v Metnaju. So pa kljub tem zanje tako pomembnim zadevam letos postavili tudi obeležje na vrhu Obolnega (776 m) – najvišji točki v naši občini.

Krajevna skupnost ima v lasti tretjino gasilskega doma, drugih nepremičnin zaenkrat nima.

Kontakt:   Aleš Janežič, telefon 041 300 801, e-mail ales.janezic@gmail.com