Gledališka dejavnost od ustanovitve KUD do izgradnje Kulturnega doma

V povojnem času je bilo 7. junija 1955 celo prvič registrirano Kulturno društvo Stična, a o njegovem delovanju nismo zasledili poročil do leta 1978. Tega leta pa so se zaradi novega načina financiranja stiški kulturni ustvarjalci ločili od Prostovoljnega gasilskega društva Stična in verjetno še z drugimi ustvarjalci prav zares ustanovili kulturno društvo. Odtlej je gledališka dejavnost v njihovi pristojnosti.

Gledališka skupina Kulturnega društva Stična je sedem let še igrala v samostanski dvorani. Ko pa se je leta 1981 iz samostana umaknila gimnazija, je samostan kmalu dobil nazaj v uporabo vse svoje prostore in leta 1984 so tudi stiški gledališčniki zadnjič zaigrali v tamkajšnji dvorani. Obdobje brez dvorane do leta 1994, ko je bil zgrajen Kulturni dom v Stični, je pomenil krizo gledališke dejavnosti v kraju. Dejavnost je ponovno zaživela šele s pridobitvijo nove dvorane v kulturnem domu.

 

Uprizorjene igre
 
Kaplan Martin Čedermac
France Bevk
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1978.

 

kaplan_martin
Igralski ansambel: Sedijo Mojca Celarc – Katina, Tone Zaletel – starejši kaplan Potokar, Jože Genorio – kaplan Martin Čedermac, Janez Podobnik – nadškof, Marjan Leskovec – mlajši kaplan Skubin, režiser Mihael Glavan. Stojijo Toni Omejec – fašist, Miloš Genorio – Žef Klinjon, Joško Kastelic – Vane Rakar, Drago Podobnik – Birtič, Darja Strmole – Birtička, Mija Kastelic – Breškonka, Tanja Genorio – Mjutka, Marjan Gorišek – prefekt, Jože Kastelic – Breškon, šepetalka Marija Kastelic.

 

Predstave so zaigrali devetkrat: dvakrat v Stični in po enkrat v Ivančna Gorica, v Zagradcu, na Muljavi, v Grosupljem, v Račni, v Šmarju in v Šentvidu pri Stični v okviru kulturnega tedna.


Vdova Rošlinka
Cvetko Golar
Komedija v treh dejanjih
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so igrali leta 1979.

vdova-roslinka
Igralski ansambel po predstavi. Sedijo: Jože Genorio – Balantač, Majda Janežič – vdova Rošlinka, Dušan Kamnikar – Rožmanov Janez, Lojzka Janežič – Manica. Stojijo: harmonikar Lojze Vrhovec, šepetalka Nuša Drole, Tone Zaletel – Gašper, Toni Omejec – Jernejc, Tomaž Genorio – Tinče, Jože Kastelic – Tomažin, Janez Podobnik – Blažon, režiser Mihael Glavan, Mija Kastelic – Tončka.

 

vdova-roslinka1
Igralski ansambel kot na zgornji sliki, poleg pa spredaj sedijo Lojze Ljubič in na predstavo povabljene učiteljice, ki so režirale igre v letih 1946 – 1948: Marta Ambrožič, Bronislava Jelnikar in Anka Zevnik, na desni stojita Milan Vrhovec in Ivan Zupančič.

 

Lasulje je izdelala Jelka Genorio.

Predstavo so v domači občini odigrali osemkrat: dvakrat v Stični in po enkrat v Žalni, v Ivančni Gorici, v Grosupljem, v Dobrepolju, v Zagradcu in na Muljavi. Bila je tako kvalitetna, da so jo neke nedelje dopoldne zaigrali tudi na matineji v Mestnem gledališču ljubljanskem. Kulise je prevažal Bojan Vovk.

 


Detektiv Megla
Jože Kranjc
Veseloigra v treh dejanjih

Režiral je Maks Furjan.

Igro so uprizorili leta 1980.

 

detektiv_megla1
Igrajo: levo občinska odbornika Petrač – Toni Omejec in Cukala – Joško Kastelic, občinski tajnik Čepon – Janez Podobnik; pri mizi detektivova žena Eleonora – Majda Može in detektiv Evstahij Megla – Jože Genorio; desno župan Andrejc – Tone Zaletel in orožnik Urh – Marko Kamnikar.

 

detektiv_megla
Igralski ansambel. Sedijo: režiser Maks Furjan, Dušan Kamnikar – Tinkin fant Jernej, Majda Može – detektivova žena Eleonora, Jože Genorio – detektiv Evstahij Megla, Lojzka Janežič – županova hči Tinka. Stojijo: Tomaž Genorio – učitelj Hlačar, Toni Omejec – občinski odbornik Petrač, Joško Kastelic – občinski odbornik Cukala, Tone Zaletel – župan Andrejc, Janez Podobnik – občinski tajnik Čepon, šepetalka Mija Kastelic, Marko Kamnikar – občinski birič in orožnik Urh.

 

Igro so igrali trikrat: dvakrat v Stični in enkrat v Ivančni Gorici.


Če ti luč ne gori
Rajko Stupar
Komedija
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1981.

ce-ti-luc-ne-gori-1981-b
Igralski ansambel. Sedijo: režiser Mihael Glavan, Meta Roglič – referentka za izobraževanje Klara, Tone Zaletel – komercialni direktor Jaka Žaltoš, Marta Ljubič – sekretarka celice Zveze komunistov Lizika, Marta Kastelic – tajnica Majdica. Stojijo: rekviziter in mojster osvetljave Lojze Kastelic, Tomaž Genorio – sin komercialnega direktorja Joško Žaltoš, Višnja Zajc – tajnica direktorja Francla Marička, šepetalka Andreja Omahen, Jože Kastelic – obrtnik Dolfe, Marjan Gorišek – direktor Ritlop, Mateja Tomšič – direktorjeva žena Rezika Ritlop, Andrej Lampret – direktor iz gospodarstva Francl, Janez Podobnik – kmet in delegat Tone.

 

Sodelavci, ki jih ni na fotografiji: vstopnice sta prodajala Darja Omahen in Toni Omejec, reditelja pa sta bila Andrej in Marjan Omejec.

Igrali so osemkrat: trikrat v Stični in po enkrat v Zagradcu, Ivančni Gorici, na Muljavi, v Grosupljem in v Šmarju.


Pri Obrščaku
Josip Jurčič, Mihael Glavan
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1982.

Igrali so: Marjan Gorišek – Jurčič, Marjan Lampret – Deseti brat Frnatek, Jože Genorio – Krajvelj, Janez Podobnik – Luka pospod Dolef, Jože Kastelic – Obrščak, Tomaž Genorio – Malevžek Tinče, Marta Ljubič – Neža Rožmarinka, Jože Kastelic – Godež, Stremenček, Krivež, Tone Omejec – Golman, Trpek, Urh, ženin, Marta Kastelic – točajka, nevesta, Nuša Drole – Krivčevka.
Glasbena spremljava: Lojze Vrhovec, Mateja Kavšek in David Mrvar.
Pred uprizoritvijo je bil kratek koncert Moškega pevskega zbora Stična.
Predstava je v Stični poleg premiere doživela še ponovitev.


Dekla Ančka
Fran Saleški Finžgar
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1983.

dekla-ancka2
Igrajo: Reza, mala dekla pri Moharju – Nuša Drole, Špela, velika dekla pri Moharju – Nevenka Kamnikar, Lukec, mali hlapec pri Moharju – Brane Medved, bogat kmet Mohar – Tone Zaletel, Polona, Moharjeva žena – Mihaela Kamnikar, Ančka, Kantetova hči in dekla pri Moharju – Lojzka Baranašič, Janez, veliki hlapec pri Moharju – Dušan Kamnikar.

 

dekla-ancka
Igralski ansambel. Sedijo: Marjan Leskovec – kajžar Anton Kante, Darja Omahen – Mina, Kantetova žena, Tone Zaletel – bogat kmet Mohar, Lojzka Baranašič – Ančka, Kantetova hči in dekla pri Moharju, Dušan Kamnikar – Janez, veliki hlapec pri Moharju, Mihaela Kamnikar – Polona, Moharjeva žena, Janez Podobnik – župnik. Stojijo: Nuša Drole – Reza, mala dekla pri Moharju, Marko Kamnikar – Miha, mali hlapec pri Moharju, Nevenka Kamnikar – Špela, velika dekla pri Moharju, Brane Medved – Lukec, mali hlapec pri Moharju, Marta Ljubič – Mica Potovka, režiser Mihael Glavan, šepetalka Andreja Omahen.

 

Sodelovala sta še Alojz Omahen in Vojko Drole, ki sta postavljala kulise.

Pred uprizoritvijo je bil kratek koncert Moškega pevskega zbora Stična.

Igro so uprizorili osemkrat: trikrat v Stični in po enkrat v Ivančni Gorici, na Muljava, v Grosupljem, v Šmarju in v Veliki Kostrevnici.


Poročil se bom s svojo ženo
Marjan Marinc
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1984.

porocil-se-bom-s
Igrajo: slikar Zmazek – Brane Medved, gospodinja Pepi Pok – Nuša Drole, Vili – Joško Kastelic, zdravnikova žena Milena – Mihaela Kamnikar, zdravnik Janez Brlizg – Dušan Kamnikar, Milenina prijateljica Irena – Marta Kastelic, Milenin oče Polde – Tone Zaletel, Janezova mati Kati – Darja Omahen, Janezov prijatelj Miha Muha – Marko Okorn.

 

porocil-se-bom-s-svojo-zeno
Igralski ansambel. Čepijo: Joško Kastelic – Vili, Nuša Drole – gospodinja Pepi Pok, Brane Medved- slikar Zmazek. Stojijo: šepetalki Zali Barle in Marjeta Medved, režiser Mihael Glavan, Mihaela Kamnikar – zdravnikova žena Milena, Dušan Kamnikar – zdravnik Janez Brlizg, Tone Zaletel – Milenin oče Polde, Darja Omahen – Janezova mati Kati, Marta Kastelic – Milenina prijateljica Irena, Marko Okorn – Janezov prijatelj Miha Muha.

 

Kot tehnični sodelavec je igralskemu ansamblu pomagal Janez Podobnik.

Pred uprizoritvijo je bil kratek koncert Moškega pevskega zbora Stična.

Igro so uprizorili devetkrat: trikrat v Stični in po enkrat v Ivančni Gorici, v Grosupljem, v Račni, v Dobrepolju, v Šentvidu pri Ljubljani ter na Muljavi, kjer je bila ob kulturnem tednu predstava na prostem. Na Muljavi je namesto Marte Kastelic igrala Marjeta Medved.

 

To je bila zadnja predstava v dvorani samostana Stična.


Veseli večer, Mi sejemo
Dva skeča
Režiral je Mihael Glavan.

Igro so uprizorili leta 1985.

Igrali so: Toni Omejec, Marko Okorn, Darja Omahen, Zali Barle, Tone Zaletel, Nevena Kamnikar, Brane Medved.

Uprizorili so dve predstavi v Stični.

Predstava prvič ni bila več uprizorjena v samostanski dvorani, ker so bili vsi prostori (s tistimi vred, ki jih je uporabljala gimnazija) vrnjeni samostanu. Uprizorili so jo v stari šoli na hribčku.


Božji klic
Vojan Tihomir Arhar
Mladinska igra o sv. Bernardu v šestih slikah
Režiral je duhovnik France Dular.

Igro so uprizorili leta 1990.

Igrali so: Marko Okorn – Bernard, Tone Zaletel – Teskelin, Toni Kovačič – Gvido, Jože Perkovič – Gerard, Edo Pevec – Andrej, Rok Kastelic – Bartolomej, Joško Kastelic – Gandry, Gregor Arko – prvi vitez, Bojan Okorn – drugi vitez, Janez Lampret – tretji vitez, Franci Kastelic – ječar, Beti Maver – Adelija, Jože Kastelic – Štefan, Ignac Strmole – Remigij.

Igra je bila napisana, naštudirana in uprizorjena ob 900-letnici sv. Bernarda.

Predstavo so uprizorili trikrat v Stični in enkrat na Brezovici pri Ljubljani.  V Stični so jo igrali na samostanskem dvorišču.


Gospod Evstahij iz Šiške
Eugene Labiche, prevedla Alenka Moder
– s Francoskega v Ljubljano prestavil Žarko Petan
– songe pripravila Marjeta Glavan

Vaudevillska komedija v treh dejanjih

Režiral je Mihael Glavan, inspicient je bil Marko Okorn.

Igro so uprizorili leta 1995.

gospod-evstahij-iz-siske
Igrajo: gospa Ocepkova – Darja Omahen, Ocepek – Tone Zaletel, Evstahij – Dušan Kamnikar, Ocepkova hči Vida – Mihela Marinčič Kamnikar.

 

gospod-evstahij-iz-siske
Skupinska slika igralcev in drugih ustvarjalcev. Sedijo na tleh: tehnični sodelavci Roman Tratar, Roman Miklavčič, Dejan Kastelic, Vojko Drole, Alojz Omahen. Sedijo na stolih: Kararina Mestnik, Darja Omahen – gospa Ocepkova, Dušan Kamnikar – Evstahij, Mihaela Marinčič Kamnikar – Ocepkova hči Vida, Darinka Kernc – sobarica Minka. Stojijo: kostumografinja Jelka Ribarič Grabljevec, Marjeta Glavan (pripravila songe), režiser Mihael Glavan, Marta Okorn, Tone Zaletel – Ocepek, Jernej Skubic – Makovec, Alojz Kastelic – Kapetanovič, Milan Lampret – Ficko, šepetalka Nuša Drole, inspicient Marko Okorn, šepetalka Mojca Rus, Marina Koščak.

 

Glasbena spremljava Katarina Mestnik
Šepetalki Nuša Drole in Mojca Rus
Kostumi Jelka Ribarič Grabljevec, frizure Jelka Kamnikar
Tehnični sodelavci Polde Medved, Boštjan Erjavec, Jože Trontelj in Roman Tratar

Pred predstavo je Moški pevski zbor Stična zapel tri pesmi.

Uprizorili so šest predstav: v Stični 25. in 26. februarja, 3., 4. in 18.marca in v Vodicah 25. marca.

Zanimivost: Igralska zasedba v igri Evstahij iz Šiške lepo ilustrira, kako nadarjeni in dejavni so stiški kulturniki. V tej igri namreč igrajo vsi štirje člani Stiškega kvarteta, ustanovljenega štiri leta prej: Tone Zaletel, Alojz Kastelic, Dušan Kamnikar in Marko Okorn. Songi v igri so morali res lepo zveneti, če so v njih prepevali tako ubrani glasovi.

Prva predstava 25. februarja 1995 je bila obenem prva predstava v novi dvorani v Kulturnem domu Stična.


Namišljeni bolnik
Moliere
Režiral je Mihael Glavan, inspicient je bil Jože Kastelic.

Igro so uprizorili leta 1996.

namisljeni-bolnik96
Igralski ansambel in sodelavci: sedijo Jernej Skubic – Angelikin ljubi Kleant, Mihaela Marinčič Kamnikar – Arganova hči Angelika, Darja Omahen – Arganova druga žena Belina, Dušan Kamnikar – namišljeni bolnik Argan, Jana Zupančič – Arganova hči Luizona, Marta Okorn – Arganova služkinja Toaneta, Lojze Kastelic – Arganov brat Berald. Stojijo: Milan Lampret – Arganov zdravnik gospod Pergon, Tone Zaletel – zdravnik Gospod Diafoirus, Jože Perkovič – zdravnikov sin Tomaž Diafoirus, Jože Kastelic – apotekar Gospod Fleurant, Roman Miklavčič – notar gospod de Bonnefoy, šepetalka Nuša Drole, režiser Mihael Glavan, frizerka Jelka Kamnikar, glasbena opremljevalka Lorena Mihelač, solist Miloš Genorio, kostumografinja Jelka Ribarič, šepetalka Tanja Jurečič.

 

Scenograf Boštjan Erjavec
Kostumografinja Jelka Ribarič, kostume je posodilo Mestno gledališče Ljubljansko
Šepetalki – Nuša Drole in Tanja Jurečič
Frizerka Jelka Kamnikar
Glasbena oprema – Lorena Mihelač
Solist – Miloš Genorio

Tehnični sodelavci: Janez Arko, Ivo Drole, Dejan Kastelic, Roman Tratar.

Pred predstavo je Moški pevski zbor Stična zapel štiri pesmi.

Predstavo so uprizorili osemkrat: v Stični 17., 18., 23. in 24. februarja ter 7. marca za šolarje, v Grosupljem 23. marca, v Spodnji Slivnica 29. marca ter v Šenčurju 30. marca.

 

 

theatrepng