Izobraževanje

Stiški okoliš je generacijsko dokaj uravnotežen. Poleg starejših generacij ne manjka mladeži. Ta se mora na aktivno obdobje življenja šele pripraviti in izobraževanje je pomemben del te priprave. Izobražujejo pa se tudi odrasli.

Vsebina:

 

Vrtec

Ko se matere ali očetje enoletnikov po porodniškem dopustu vrnejo v službe, se danes le redki malčki lahko zatečejo v varstvo babic, dedkov, tet ali dobrih sosed. Večina se jih odpravi v vrtec. V Stični delujeta dva: Miška in Ribniček.

 

Vrtec Miška

Miška je stiška enota javnega vrtca Marjetica, ki ima sedež v Ivančni Gorici. Domuje v pritličju častitljive šolske stavbe na hribčku. Je vrtec s tradicijo, saj deluje že od leta 1983. Prostora ima za 42 otrok, ki so razporejeni v dve starostni skupini. V prvi so otroci od drugega do petega leta starosti, v drugi pa od petega do šestega leta starosti – torej pripravniki na vstop v šolo. Najmlajše od prvega do drugega leta starosti morajo starši voziti v vrtec Marjetica v Ivančni Gorici. Vrtec se pri svojem delu ravna po nacionalnem kurikulumu. Poudarjeno pa s pridom izkorišča naravno okolje, kamor vzgojiteljice malčke vsak dan vodijo na sprehode in spoznavanje okolice. Zato se otroci iz Miške veliko gibljejo. Vrtec ima lastno kuhinjo.

Več lahko preberete na spletni strani vrtca:
http://www.vrtec-ivancnagorica.com/nae-enote/vrtec-miska.html
 

Vrtec Ribniček

Ribniček je novejši zasebni vrtec, ki je bil v Stični ustanovljen leta 2011. Domuje v pritličju samostanskega poslopja Stara prelatura, kjer je pred leti delovala gimnazija. V kombiniranem odelku so otroci od 11. meseca starosti do šoloobveznosti. Nacionalni kurikulum uresničujejo tako, da z mlajšimi Žabicami delajo po programu zanje, s predšolskimi Račkami pa po programu za predšolske otroke. Kjer je smiselno in koristno, programa združujejo. Pripravljeni so se spopasti tudi z raznimi izzivi, pred katerimi se pogosto znajdejo sodobni starši. Zato izvajajo kvalitetne razvojno usmerjene programe, pa tudi nadstandarde, kot so uvajanje otrok v svet tujih jezikov, uporabe računalnika, poslušanja klasične glasbe… Omogoča tudi nočno in počitniško varstvo. Hrano jim pripravlja zunanji izvajalec.
Več lahko preberete na spletni strani vrtca: http://www.ribnicek.si/
Povezava na nacionalni kurikuluum za vrtce:

 

Osnovna šola

Tradicija šolstva v Stični je zelo stara. Otroke so najprej poučevali menihi ob nedeljah v samostanu. Po kasneje zapisanem ustnem izročilu naj bi s tem začeli že v 17. stoletju. Prvo javno šolo pa je Stična dobila že leta 1817. Bila je enorazrednica, a za tiste čase očitno uspešna, saj obstajajo dokazi, da so že leta 1871 bili tudi zelo stari Stičani pismeni. Danes hodijo otroci do vključno 3. razreda v Podružnično šolo Stična, starejši pa v matično Osnovno šolo Stična.

 
Podružnična šola Stična

DSCN1235Je podružnica Osnovne šole Stična, ki pa je locirana drugje. Šolsko stavbo si deli z vrtcem, ki je v pritličju, pouk pa poteka v prvem nadstropju, kamor vodi ločen vhod. To je častitljiva stara šola na hribčku v središču Stične, na pročelju lahko preberemo, da je bila zgrajena leta 1904. Poleg stiških jo obiskujejo tudi šolarji iz Debeč, Dobrave pri Stični, Gabrja pri Stični, Male Dobrave, Male Goričice, Mekinj nad Stično, Metnaja, Obolnega, Osredka nad Stično, Planine, Poljan nad Stično, Pristave nad Stično in Vira pri Stični. Otroke iz oddaljenih hribovskih vasi vozi do Metnaja šolsko terensko vozilo, od tam do šole pa šolski avtobus. Žal šola nima telovadnice, zato se učenci razgibljejo na bližnjem športnem igrišču, v slabem vremenu pa v učilnici. Za učence je poleg rednega pouka organizirano tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
Več lahko preberete na spletni strani: http://www.os-sticna.si

 

 

 

Osnovna šola Stična

Osnovna šola v Stični je skozi svojo zgodovino našla streho nad glavo najprej v samostanu, potem v zasebni hiši, v starem lastnem poslopju, pa višji razredi spet v samostanu, nato v šolskem centru in končno je leta 2003 dobila svoje lastno novo poslopje. Stoji ob robu stiškega polja nekako na sredi med Stično in Ivančno Gorico. To je velika šola, saj je pod svoje okrilje vzela osnovnošolce iz več krajev naše občine, zato ima kar šest podružnic. Iz stiškega šolskega okoliša pa obiskujejo v njej pouk šolarji od vključno 4. razreda naprej. Pot v šolo in nazaj lahko premagujejo peš ali s kolesi po »šolski poti« čez Vir in Kojino, je pa tudi zanje organiziran šolski prevoz. Ker je šola razmeroma nova, je seveda sodobno opremljena, ima prostorno telovadnico in svojo kuhinjo.
Več lahko preberete na spletni strani: http://www.os-sticna.si

 

 Srednja šola

Ko stiški osnovnošolci postanejo dijaki, prav vsem ni treba postati vozač v Ljubljano ali Novo mesto. Vsaj gimnazijci in bodoči ekonomski tehniki lahko srednjo šolo obiskujejo kar doma oziroma razmeroma blizu doma. To je kar dobrodošla ugodnost.

 

srednja_solaSrednja šola Josipa Jurčiča

Srednjo šolo je Stična dobila že prvo leto po 2. svetovni vojni, vendar je bil takrat šolski sistem drugačen in se je za srednjo šolo štela že nižja gimnazija, torej šolanje po četrtem razredu osnovne šole. Danes so to višji razredi osnovne šole. Leta 1950 pa je dobila tudi višjo gimnazijo, torej srednjo šolo, kakršno poznamo danes. Od takrat naprej je previharila različne viharje: prostorske, šolske reforme, spremembe programov, grožnje z ukinitvijo … A se ni dala. Končno so prostori v samostanu, kjer je gostovala najdalj časa, postali prav zares premajhni in preveč neprimerni. Šolsko leto 1981/82 je začela v novem šolskem poslopju ob robu stiškega polja že na ozemlju Ivančne Gorice, a prav ob meji s Stično. Danes v njej potekata omenjena programa.

Več lahko preberete na spletni strani: http://www.ssjj.si/

 

 

 Glasbena šola

Tako kot je v Stični stara tradicija šolstva sploh, je staro tudi glasbeno šolanje, saj so menihi v svoji šoli že od vsega začetka poučevali tudi glasbo. O tem sklepajo predvsem po inventarnih knjigah, kjer je vedno zapisanih precej glasbil. Tradicijo nadaljuje župnija Stična, ki ima v sestavu Župnijskega mladinskega centra Stična interno Glasbeno šolo Jakoba Gallusa. V njej izobražuje podmladek za cerkvene glasbene sestave.

 

Glasbena šola Grosuplje – podružnica Ivančna Gorica 

Stiški otroci svoje glasbeno znanje večinoma nabirajo v ivanški podružnici Glasbene šole Grosuplje. Podružnica ima prostore v Srednji šoli Josipa Jurčiča. Začela je delovati leta 1978/79, število učencev in inštrumentov, ki so se jih želeli učiti, je hitro naraščalo. Danes se lahko učijo klavir, harmoniko, kitaro, pihala, trobila in električne klaviature. V svojem programu ima šola tudi zborovsko petje.

Učenci se lahko vključujejo v različne orkestre ali druge sestave, ki delujejo v okviru glasbene šole. Kar nekaj stiških mladih glasbenikov igra v skupini Gross upi, ki ohranja slovensko in evropsko kulturno dediščino, saj izvaja evropsko folk glasbo, pa tudi kako country, jazz ali klasično skladbo. V skupini prevladujejo godala, a sodeluje tudi kitara, včasih tolkala, pa tudi zapojejo.

Več: http://www.gsg.si/

http://grossupi.splet.arnes.si/

 

Izobraževanje odraslih

Živimo v času, ko je včerajšnje znanje danes že skoraj zastarelo. Zato je vseživljenjsko izobraževanje postalo nuja. Tudi izobraževanje ljudi, ki niso več v službi, saj so po upokojitvi drugače zaposleni in tako je prav. Dedki in babice skrbijo za otroke svojih prezaposlenih otrok, a tudi drugi si ne smejo privoščiti ostarelosti. Generacija starejših številčno narašča, zato mora skrbeti, da ostaja čim dalj časa telesno in duševno zdrava. Usvajanje novih znanj koristi zdravju.

 

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Ena od 52 takih slovenskih univerz deluje v Ivančni Gorici. V šolskem letu 2015/16 jo je obiskovalo 12 naših sokrajank in sokrajanov, tudi vodila jo je Stičanka. Deluje v obliki krožkov, predavanj in ekskurzij. V krožkih se slušatelji sestajajo tedensko in predelujejo učni program. V šolskem letu 2015/16 so bili to študijski krožki angleškega, nemškega, in španskega jezika, računalništva, fotografski, likovni, kreativne delavnice in debatni z imenom Kavarnica. Za zdravje pa so skrbeli krožki nordijske hoje, vodena telovadba in delavnice o zdravi prehrani. Predavanja in ekskurzije niso vezani na krožke, načrtujejo jih v letnem planu za vse slušatelje. Slušatelji se tudi medgeneracijsko povezujejo. Starejši nudijo učno pomoč učencem in dijakom, mladi pa sodelujejo v kulturnem programu in se s starejšimi udeležujejo nekaterih krativnih delavnic kot je kleklanje in podobno.

http://utzo-ivancnagorica.si/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.