Kulturno društvo Stična

Kulturno društvo Stična je bilo ustanovljeno leta 1955. To pa ne pomeni, da so se Stičani, ki so gojili ljubiteljsko kulturo, šele takrat povezali v društvo. Ne, že prej jo je poleg svoje osnovne dejavnosti gojilo gasilsko društvo, ki je starejše od kulturnega. Sama ljubiteljska kultura pa ima v Stični še mnogo daljšo tradicijo, saj se je prej kar nekaj stoletij razvijala pod okriljem samostana.

Društvo goji gledališče, ples in glasbo. Gledališka skupina Drzne in lepi vsako leto pripravi predstavo, ki jo igra doma, z njo pa tudi gostuje in se udeležuje festivalov ljubiteljske kulture doma in v tujini. Sčasoma so se v skupini razvile kar tri sekcije – otroška, mladinska in odrasla. Ples goji in z njim ohranja ljudsko izročilo folklorna skupina. Vsako leto se plesalci predstavijo na letnem koncertu. Tudi oni plešejo na festivalih doma in v tujini. V letu 2015 so ustanovili otroško folklorno skupino, kateri so mentorji starejši plesalci. Vokalno glasbo gojita Oktet fantov in mešani pevski zbor Zborallica. V Oktetu fantov sicer poje več kot osem pevcev, a z osmimi moškimi glasovi. Skupina nadaljuje dolgoletno tradicijo moškega petja v Stični. Tradicijo zborovskega petja pa ohranja mešani pevski zbor Zborallica. Je še mlad, a se hitro uveljavlja. Instrumentalno glasbo nam posreduje Godalni orkester Stična, ki se je k skupnemu igranju zbral leta 2012. Sestavljajo ga večinoma nekdanji in sedanji učenci Glasbene šole Grosuplje. Največji vsakoletni projekt društva pa je Festival Stična, ki poteka tri tedne v novembru in decembru. Takrat imamo v Stični res bogato in kvalitetno ponudbo kulturnih dogodkov.

Več na: http://www.kd-sticna.si/