Prostovoljno gasilsko društvo Metnaj

Je eno od štirih osnovnih gasilskih društev v sektorju Stična. Ustanovljeno je bilo leta 1929. Leta 1936 so zgradili tudi gasilski dom, ki so ga kasneje prenovili in povečali.

Ves čas obstoja se pri svojem delu povezuje s Prostovoljnim gasilskim društvom Stična. Če je potrebno, jim priskočijo na pomoč, ob večjih požarih na svojem območju pa računajo na njihovo pomoč. Sami namreč ne morejo pripeljati večje količine vode v cisternah. Imajo sicer novo gasilsko vozilo za gozdne požare manjše velikosti GVGP1, ki pa lahko pelje na mesto požara le 350 l vode. To zadošča pri začetnih požarih, za razplamtele pa ne. Poleg visokotlačne črpalke v vozilu imajo še 3 črpalke, od teh eno veliko na prikolici in 2 manjši.

Veseli so, da v zadnjih dveh letih na svojem območju niso imeli veliko požarov. So pa imeli zato toliko več dela po zadnjem žledu, saj so naselja Krajevne skupnosti Metnaj dokaj oddaljena eno od druge in poti med njimi vodijo tudi skozi gozdove. Bolj jih zaposluje posredovanje ob prometnih nesrečah ter dovažanje vode v sušnih obodobjih in pranje vodnih zbiralnikov. To zadnje ponavadi združijo z gasilsko vajo. Vse pogosteje jih krajani prosijo tudi, da jim iz dimnikov odstranijo sršenja gnezda.

Skrbijo tudi za povezovanje krajanov svoje krajevne skupnosti. V okviru tovrstnih prizadevanj od leta 2007 skupaj s krajevno skupnostjo organizirajo prihod Dedka Mraza, ki se z vlakcem pripelje v gasilski dom in obdaruje vse otroke. Pobudo za ta zdaj že tradicionalni dogodek so dali prav gasilci.