Gradivo o zgodovini gledališke dejavnosti

Bogata zgodovina gledališke dejavnosti v Stični gotovo terja, da se ji nekdo temeljiteje posveti in o njej kaj napiše. Gradiva je veliko, a starejše je, manj je popolno. Zato se je e-stična odločila to gradivo zbirati. Začenjamo s kar zajetno zbirko besednih in slikovnih informacij. Gotovo je po stiških in okoliških domovih še veliko slik, spominov, zapisov, zgodb, saj je v igrah sodelovalo veliko ljudi. Upamo na sodelovanje vseh, ki bi lahko k temu gradivu karkoli dodali. Enako bomo veseli novih informacij kot pojasnil k tem, ki so že objavljene, zlasti popravkov morebitnih napak. Še pojasnilo: v podnapisih pod slikami so osebe vedno naštete od leve proti desni in to ni pod vsako sliko posebej napisano.

 

Kazalo:

Pred prvo svetovno vojno

Med svetovnima vojnama

Po drugi svetovni vojni do ustanovitve KUD

Od ustanovitve KUD do izgradnje Kulturnega doma

 

 

Za pomoč pri zbiranju gradiva se e-stična zahvaljuje vsem, ki so doslej prispevali fotografije in drugo gradivo, pomagali pri prepoznavanju igralcev in zbiranju podatkov o igrah, prispevali svoje spomine in svetovali, kje naj še iščemo. Največjo zahvalo seveda dolgujemo gospodu Tonetu Zaletelu, ki hrani največ fotografij in ima vzorno urejene zapiske. Poleg njega so pomagali še: Lado Ambrožič, Tončka Ceglar, Jožica Čož, Mihael Glavan, Gregor Hauptman, Toni Jakoš, Maja Lampret, Andreja Lavrič, Mimi Lavrič, Vinko Mak, Rudi Meglič, Martina Muhič, Darja Omahen, Cilka Podobnik, Valči Ravbar, Franc in Milka Strmole, Jure Strmole, Anica Troha, Darinka Vidic Kavšek, Milan Vrhovec, Ivica in Janez Zupančič.

 

Literatura:

Cistercijani v Stični, Jože Gregorič, Cistercijanski samostan v Stični, Ljubljana 1980

Ljubiteljska kultura: Primer Kulturnega društva Stična, Maja Lampret, diplomsko delo, Ljubljana 2009

Novljanovo stoletje 1908 – 2004, Lado Ambrožič, Modrijan založba, Ljubljana 2008 Osemdeset let Prostovoljnega gasilskega društva Stična, Zbornik, Stična 2006

Slovenec, letnik 36, št. 41, Ljubljana 1908

Slovenski narod, letnik 41, št. 43, Ljubljana 1908

Spletne strani, ki navajajo avtorje in vsebine posameznih iger

Stiška društva in možnosti njihovega delovanja na področju naravne in kulturne dediščine, Ksenija Pušlar, diplomsko delo, Vir pri Stični 2008

V navzkrižnem ognju, Milena Vrenčur, Ivan Križnar, Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 1997