Muzej krščanstva na Slovenskem

 

Muzej krščanstva na Slovenskem je edinstven in edini muzej, ki pokriva vsebine krščanske tradicije na naših tleh. Prve organizacijske oblike so se rojevale z nastankom nove države Slovenije. Muzejski prostori v Stični se nahajajo v renesančni stavbi Stare prelature, ki je bila že ob nastanku na začetku 17. stol. namenjena zunanjim obiskovalcem samostana oz. povabljenim gostom. Z muzejsko dejavnostjo, občasnimi in stalnimi razstavami, drugimi prireditvami in pedagoško dejavnostjo tako na nek način nadaljujemo srednjeveško tradicijo romarstva ali kot se danes moderno reče »verskega turizma«. Voden ogled vključuje jedro našega najstarejšega samostana, t.j. križni hodnik in baziliko. Začetki muzejsko-galerijske dejavnosti segajo v l. 1983, ko so stiški menihi postavili prvo likovno razstavo slikarja p. Gabrijela Humeka. Muzej krščanstva na Slovenskem je od l. 2006 državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine. Zaradi krščanske tradicije na naših tleh, imamo bogato zapuščino naših prednikov, ki v muzejskem kontekstu dobijo nove načine predstavitve. Na eni strani muzej predstavlja različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi strani pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno vlogo. Muzejska ustanova je namenjena ljudem preko razstav, novih publikacij in drugih sodobnih oblik.
»Stiški« muzej je organiziran po kustodiatih in oddelkih. Tako pokrivamo umetnostno in kulturno zgodovinsko področje, cerkveno zgodovino in ljudsko pobožnost. Za muzealije iz konzervatorskega vidika skrbi restavratorka. V dokumentacijskem oddelku pa se zbirajo, hranijo in obdelujejo podatki o našem celotnem muzejskem fondu, ki zajema čez 27.000 predmetov. Znotraj našega programa izvajamo tudi pedagoške delavnice, ki so namenjene vsem starostnim skupinam. Trenutno je na voljo pet delavnic s poudarkom na odkrivanju srednjeveških pisarskih veščin in mojstrov, ki so že v 12. stol. ustvarili izjemne pisarske spomenike, t.j. stiške rokopise. Pri teh muzejskih dejavnostih ne smemo pozabiti na zunanje sodelavce in vodiče, ki s svojo mladostno zagnanostjo in pridobljenim znanjem širijo obzorja našim obiskovalcem.

Marko Okorn

Povezava na muzejsko internetno stran: http://www.mks-sticna.si/