V besedi sliki in glasbi

O Stični in njeni okolici obstaja veliko gradiva. Napisanih je precej knjig, čeprav res največ o samostanu. Veliko zanimivega je mogoče prebrati v starih časopisnih člankih in revijah. Zelo zgovorne so stare, pa tudi novejše razglednice. Poseben čar imajo stare fotografije. Zbiratelji cenijo tudi poštne ovojnice in žige. Pred leti je pri nas vzniknila ideja o rastočih knjigah. Pa si je še e-Stična domislila tako rastoče gradivo o Stični in njeni okolici.

Vsebina:                   

Stare razglednice                

Fotografska zapuščina Rafaela Simčiča

Valvasor in Stična

Literatura

Prva knjiga o stiškem samostanu

Stari tiski

Stare fotografije

Stična na starih katastrih

Stična na zemljevidih

Avgust Ipavec, Maša na polju