Društvo upokojencev Stična

Društvo upokojencev Stična so leta 1952 ustanovili upokojeni žandar Janez Štalcar, upokojeni zidar Franc Ljubič, oba iz Stične, in upokojeni kovač Jože Retar z Vira. Vanj so bili včlanjeni tudi upokojenci iz okoliških krajev, tudi iz Ivančne Gorice. V letih 1997/98 je prišlo v društvu do nesporazumov in takratno vodstvo je sedež preneslo v Ivančno Gorico ter v skladu s tem spreminilo tudi ime društva. Za Stičane je bilo najbolj boleče, da so s seboj odnesli tudi prapor. Tako je stiško društvo upokojencev za krajši čas prenehalo obstajati, a so ga leta 1999 ponovno ustanovili. Odtlej spet skrbi za to, kar upokojenci najbolj potrebujejo: za druženje, gibanje in medsebojno pozornost.

Z druženjem človek po odhodu iz aktivnega službovanja ohranja in morda tudi na novo spleta socialne stike. Socialni stiki so pomembni, ker bistveno prispevajo k ohranjanju ne le duševnega, ampak tudi telesnega zdravja. Družijo se predvsem na srečanjih in izletih. Srečanja prirejajo ob jubilejih svojih članov, pred Novim letom, tradicionalnega na Gradišču. Na izlete hodijo po domovini in v tujino. Na njih se tudi izobražujejo, saj spoznavajo druge kraje in njihove znamenitosti. V zadnjem času so postali posebna oblika druženja tudi pohodi, katerih glavni namen je hoja, torej telesno razgibavanje.

Posebno pozornost izkazujejo predvsem članom, ki ne morejo več prihajati na srečanja. Zato obiskujejo tiste, ki odidejo v domove upokojencev, pa tudi tiste, ki obnemorejo doma. Vseh pa se spomnijo ob njihovih jubilejih.

Predsednica društva je Nada Hauptman,  tel. 0 41 812 561

hauptman.nada10@gmail.com


7.3.2018

Jubilejni 20. občni zbor Društva upokojencev Stična

Člani Društva upokojencev Stična, ki šteje skoraj dvesto članov, so se v sredo, 7. marca 2018, zbrali na jubilejnem 20. rednem občnem zboru društva. Zbor članov je v Gasilskem domu Stična na harmoniki otvorila Klavdija Ceglar. 

Kot je povedala predsednica društva Nada Hauptman, je društvo v lanskem letu v celoti realiziralo zastavljeni program. V okviru Komisije za pohode, šport in rekreacijo so se udeležili številnih pohodov. V sklopu potepanja so v društvu organizirali spomladanski in jesenski izlet. Prav tako so se srečali na tradicionalnem pikniku na Gradišču, novembra so martinovali, decembra pa se poveselili ob izteku starega leta. Sodelovali so tudi na kulturno-družabnem srečanju upokojencev treh občin in organizirali delavnici ročnih del. Tudi v tem letu bodo organizirali številne društvene pohode, izlete ter delavnico ročnih del. Poleg že tradicionalnih druženj, pa bodo nadaljevali z aktivnostmi v okviru projekta Starejši za starejše. 

Občnega zbora so se udeležili številni gostje, med njimi tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednica Koordinacije treh občin Malči Žitnik, predsednik Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev Marjan Sedmak in župan ivanške občine Dušan Strnad.


Fotografije članov društva ob raznih dogodkih