Kulturno društvo Godba Stična

Godba na pihala ima v Stični že dolgoletno tradicijo, na kar smo zelo ponosni.

Iz starih arhivov in ustnega izročila je ugotovljeno, da so že leta 1887 beli menihi v Stični ustanovili godbo na pihala, ki je igrala na raznih shodih, procesijah in drugih prireditvah. Tako je bila Stična med tistimi redkimi slovenskimi kraji, ki so se ponašali s svojo godbo že v prejšnjem stoletju.

Godba Stična leta 1920

Delovanje stiške pihalne godbe je leta 1943 prekinila italijanska okupacija: okupator je namreč ves godbeni arhiv z instrumenti vred uničil in tako prisil stiške godbenike, da preživijo vojna leta v molku. Zaradi tega žal tudi ni ohranjenih pisnih dokumentov o delovanju stiške godbe v preteklih sto in več letih.
Godba v Stični je s pomočjo ustanovitelja g. Lojzeta Ljubiča in gasilskega društva Stična ponovno oživela februarja 1977 pod imenom Gasilska godba Stična in taktirko kapelnika Viktorja Kavaliča. V začetku 90-tih let je godbena dejavnost v Stični skoraj zamrla, nato pa je leta 1993 dirigentsko palico prevzel upokojeni član vojaškega orkestra g. Maks Kozole. Glasbeni repertoar je razširil na zabavni in narodno zabavni žanr, ter s tem kmalu pridobil širši krog poslušalcev.
Kapelnik gospod Vladimir Škrlec je prevzel KD Godbo Stična 02. februarja 2007. Bil je član vojaškega orkestra in je svojo upokojitev dočakal kot profesor na trobilih v Glasbeni šoli Grosuplje. Z njegovim prihodom je v godbenih vrstah zavel popolnoma svež veter igranja. Skladbe so postale zahtevne, njihovo podajanje pa pedagoško in strokovno. Poleg gostujočih in samostojnih koncertov, budnic in nastopov na lokalnih prireditvah in slovesnostih, se godba udeležuje tudi Tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Stični ter srečanj in revij godb. Več o KD Godba Stična lahko izveste na: https://www.facebook.com/pg/Godba-Stična-741516515865564/

Andreja Eršte