Prva slovenska knjiga o stiškem samostanu

Ob 100-letnici izida prve knjige o Stični v slovenskem jeziku

V letu 2019 obeležujemo 100 letnico izida prve knjige o Stični. Pričujoča knjižica, ki jo je napisal dr. Josip Srebrnič je prvi daljši zapis o Stični v slovenskem jeziku. Broširana knjižica skromnih dimenzij, 10,5 × 16,5 cm, nam na 68 straneh opisuje stiški samostan in okolico.

Italijanski vpad na Goriško in bližina fronte sta povzročila, da se je goriško bogoslovno semenišče jeseni leta 1915 preselilo v cistercijanski samostan v Stični. Pisatelj je kot bogoslovni profesor preživel v Stični tri leta. Zanimal ga je samostan z okolico in njegova zgodovina. Plod tega zanimanja je ta knjižica, ki naj bi bila “odmev hvaležnostipolnih spominov, ki jih imajo na Stično toliki izmed Goričanov iz dolgih težkih let svetovne vojske.”

Septembra 1919 je bilo v časopisih več oglasov, ki so vabili bralce k nakupu knjige.
Dr. Josip Srebrnič

Predgovor pisca je v knjigi datiran z dnem 24. junija1919, škofovski ordinariat pa je dal dovoljenje za “natisk” 29. julija 1919 leta. Pisatelj je knjigo izdal v samozaložbi, natisnila pa jo je Jugoslovanska tiskarna. V trgovine in knjigarne je knjižica prišla verjetno v septembru leta 1919. Cena za izvod je bila 1 krona in 80 vinarjev. V večini takratnih časopisov so bile objavljene kratke vestičke o izidu knjižice, ter pozivom ljudem, naj jo kupijo. Zanimivo je, da so bile v časopisu Slovenec objavljene črtice že spomladi leta 1919. Kot “Listek” (podlistek) je bila vsebina knjige objavljena v več delih in sicer: 13, 14 in 15. maja, potem 17, 20, 23,in 24 maja, ter še v torek 27 in sredo 28. maja 1919.

 

 

 
 

V spodnji galeriji lahko pogledate ali preberete “Listek” iz časopisa Slovenec.