Stična na starih razglednicah

Stare razglednice so danes del neprecenljive kulturne dediščine, pomemben zgodovinski vir za proučevanje različnih področij, lahko pa so zgolj duhovno bogat konjiček. Zaradi vse večjega zanimanja za kulturno dediščino na teh straneh objavljamo nekaj zanimivejših starih razglednic Stične, tudi zato, da bi za zbiranje spodbudili še koga in da bi prišla na svetlo morda še kakšna kartica, ki je še nismo videli.

Za predhodnico slovenskih razglednic lahko štejemo kartico Rogaške Slatine iz leta 1889. Iz tega je mogoče sklepati, da se je pisanje razglednic začelo prav v zdraviliških krajih. Skoraj desetletje po prvi lastovki iz Rogaške je bilo pošiljanje razglednic za naše kraje še vedno nekaj neobičajnega, saj imamo iz tega obdobja ohranjenih le nekaj zelo redkih primerkov.Tik pred prelomom stoletja pa se je tudi pri nas začela “moda” pošiljanja in tudi zbiranja razglednic. Skoraj vsak kraj je dobil svojo razglednico.

 

untitled3r untitled3a

 

Kdaj naj bi Stična dobila svojo prvo razglednico je težko z gotovostjo reči, vsekakor pa je res, da se je ob ponovni naselitvi stiškega samostana začela bolj živahna poštna komunikacija. Iz tega časa so ohranjene nekatere najstarejše razglednice, poslane iz Stične v Mehrerau!

Na začetku so razglednice izdajali predvsem tuji založniki (Umetniški zavod Karla Schwidernocha, T. Schwidernoch, A. Schwidernoch), kaj kmalu pa so se jim pridružili tudi slovenski založniki in izdajatelji: Ivan Bonač, Franz Erben, Franc Kunc in še mnogi drugi. Za nas je seveda najpomembnejši stiški trgovec Ivan-Žan Fortuna, ki je dal natisniti kar nekaj lepih razglednic.

Ob tem ne smemo pozabiti omeniti pomembne vloge ostalih lokalnih akterjev, zlasti trgovcev in gostilničarjev, ki so kaj hitro spoznali možnost reklamiranja in so na razglednico poleg kraja natisnili še fotografijo svoje trgovine ali gostilne.

V spodnji prezentaciji si lahko ogledate okoli sto starih razglednic Stične in okolice. S klikom na galerijo se odpre novo okno za ogled posameznih fotografij.