Govedorejsko društvo Stična

Je stanovsko društvo govedorejcev. Ustanovljeno je bilo leta 1992 na pobudo svetovalcev Kmetijsko gozdarske zbornice z namenom, da bi govedorejcem lažje nudili pomoč pri premagovanju vedno večjih zahtev pri reji goveda ter pridobivanju mleka in mesa.

Društvo v letu 2016 združuje 85 govedorejcev iz cele občine Ivančna Gorica. Med njimi jih je šest z območja Krajevnih skupnosti Stična in Metnaj: po eden z Vira, Dobrave in Poljan ter trije iz Mekinj. Tako kot velja za kmetijstvo na našem območju sploh, se tudi število govedorejskih kmetij zmanjšuje, a skupno število govedi se povečuje, prav tako količina namolzenega mleka in pridelanega mesa. Tako je zato, ker so se nekatere kmetije specializirale za govedorejo, se dobro opremile in tako lahko precej povečale število glav svoje živine. Seveda pa ohranjajo govedo na svojih kmetijah tudi nekateri kmetovalci, ki so se specializirali za kako drugo vejo kmetijstva in ti niso včlanjeni v društvo.

Glavna dejavnost društva je izobraževanje članov in spremljanje uspehov njihovega dela. Pridobivajo znanje o uspešnejši reji, o raznih tehnologijah, o selekciji, zdravstvenem varstvu, tudi računalništvo so morali osvojiti. K izobraževanju sodijo tudi njihove ekskurzije, na katerih spoznavajo prakso govedorejcev drugod in si z njimi izmenjujejo izkušnje. Uspehe prikazujejo predvsem na razstavah govedi, ki jih za področje Kmetijske zadruge Stična organizirajo približno na 10 let. 10 let je namreč obdobje, ko se lahko zazna nek napredek.

Več lahko preberete na spletni strani: http://www.srce-me-povezuje.si/govedorejsko-drustvo-sticna/