Gledališka dejavnost

Pred prvo svetovno vojno

Kulturna dejavnost ima v Stični dolgo tradicijo, saj je kraj poseljen že od pradavnine. Najmočnejši vpliv na njen razvoj je imel gotovo cistercijanski samostan, ki je gojil predvsem glasbo, likovno in besedno umetnost. Kdaj in kako se je v kraju začela gledališka dejavnost, nimamo zabeleženo. Najstarejša zabeležka, na katero smo naleteli, sta oglasa, ki sta bila 19. februarja 1908 objavljen v časopisu Slovenec in 20. februarja 1908 v časopisu Slovenski narod.

 

veseloigra

 

V gostilni v Gradičku so torej prirejali gledališke igre že pred prvo svetovno vojno. Veseloigra Doborodošli! Kdaj pojdete domu? je bila enodejanka neznanega nemškega avtorja. Gotovo ni bila edina in upamo, da bomo naleteli še na kakšno sled uprizarjanja v tem obdobju. Žal oglas ne pove, kdo je igro uprizoril. Domačini ali gostujoči gledališčniki od drugod? Je bil njen namen le privabljanje gostov v gostišče ali tudi resnično kulturniško delovanje ljudi? Je morda kar gostilničar organiziral izvedbo take igre, da je z njo privabil goste? To bi bilo mogoče, saj je omenjena enodejanka potrebovala malo igralcev – v njej namreč nastopajo samo štiri vloge: dve ženski in dve moški.

 

Nadaljuj z branjem “Med svetovnima vojnama”…KLIK!

 

theatrepng